دهنو وب سه شنبه 8 بهمن 1392 01:01 ب.ظ نظرات ()
در واقع این نرم افزار های زیر نروم افزار گران هستند که در مشاغل مختلف کاربرد دارند
کار بر روی کلمات کلیدی این برنامه ها یا حتی فارسی سازی این برنامه ها سود آوری همراه دارد
    PRIMAVERA PROJECT PLANNER
    Primavera Project Management SP2  

    COMFAR III 3.0
    Crystall Ball
    QUESTOR OFFSHORE
    QUESTOR ONSHORE
    ASPENTECH ICARUS

    FINE TURBO DESIGN 3D (NUMECA)
    MIXSIM       
    ELITE SOFTWARE DUCTSIZE
    ANSYS
    PHOENICS
    KREILA
    HITRANS
    HYTRAN
    CDFRC SUITE
    AFT IMPULSE
     AFT FATHOM
    AFT MERCURY
    Carrier

    LucidShape
    OPTISWORKS Studio
    ASAP

    MSC SUPERFORM
     MSC SUPERFORGE
    AUTOFORM 

    TWI WELDSPEC
    TWI WELDQUAL
    TWI NDTSPEC

    Aspen Engineering Suite
    Aspentech Hysys
    HYPROTECH HYSYS REFINERY
    Hyprotech HTFS Suite
    Hyprotech Distil
    Hyprotech HX-NET
    SimSci Eng Suite
    SimSci Pro/II
     SimSci Hextran
    SimSci PipePhae
    SimSci Inplant
     SimSci Datacon
      SimSci Dynsim
     SimSci ROMEO
    SimSci VisaulFlow
    WinSim Design II
    PROPLAN
    SuperChems
    SuperPro Designer
    BRE Promax
    Honeywell UniSim Design R70
    Honeywell UniSim Design R380.1 Build 14106
    RSI INDISS 12 (1.5.1)
    RSI INDISS 16 (1.5.3.5)
    KBC PETROSIM 
    DPI UMIST Process Integration Softwares
    PROTREAT
    PTA (pressure Transient Analysis)
     OLGA
    PVTSIM
    SoftBIT FLARESIM
    Energy Solution Pipeline Studio
    Spiral Crude Manager
    TraceCalc Pro
    CHEMCAD
    KG_TOWER (KohGlitch)

    HTRI
    HTRI 5.0 SP1
    HTRI 5.0 SP2
    PIPEDATA Pro
    COADE PVElite
    COADE Tank 
    COADE Caesar II
    COADE CadWorx
    CEREBROMIX
    ETANK
    FINGLOW
    MICROPROTOL
    StackDES
    Aspen B-Jac
    CodeWare Compress 6.4 Build 6258
    CodeWare VDP 5514
    CodeWare VessleCoster 977
    Paulin Nozzle Pro
     PRGSoft (NozzlePro, FEPipe, AXI Pro, …)
    Paulin FEPipe
     ASPENTECH HTFS
    MSTOWER
    RISATOWER
     MT EXCHANGE
    MT LAYOUT
    MT EXCHANGERS
    MT VESSELS
    MT COMPONENTS
    FIRECAD (FULL MODULE)
    ASPENTECH FLARENET
    Furnace
    FLOW-3D
    FLOWEL
    AVL FIRE

    PowerStation Etap
    PowerPlot 2.5 r130
    Intergraph Intools
    ThermoFlow 
    EPLAN
    Neplan
    DIGSilent
    PLSCADD
    PSS
    PSSE
    PowerVUE
    SINCAL
    Conval
    PATHLOSS

    ERMAPPER
    GEMCOM GEMS
    DATAMINE
    WHITTLE
    Vulcan
    WINGLINK
    WingsLIB
    SASSPRO
    ORTHOWRAP
    GEOSOFT OASIS MONTAJ
    ITASCA Suite
    ENCOM QuickMAG
    ENCOM ModelVision
    MICROMINE
    Rockware Rockworks
    SERVA Cemsim
    ServaView
    VIRTUOZZO

    BOCAD 3D
    TEKLA STRUCTURE XSTEEL
    PLAXIS
    SACS
    MOSES
    GRLWEAP
    Plus ONE
    AFES
    CSI PERFORM-3D
    CSI SAP2000
    CSI ETABS
    CSI SAFE
    CSI SAFE PLUS Detailer
    SESAM
    BreakWat
    RISA-Tower
    MAT-3D
    Combine-3D
    Foundation-3D
    SHAFT-3D
    Bentley STAAD-PRO
    Golden Software SURFER


    DNV Phast 
    Isograph Fault Tree +
    PIPENET Spray (Vision)
    Dyadem PHA Pro
    Dyadem FMEA Pro
    PIPENET Spray
    ALOHA
    SVA Pro
    HAZOP Pro
    RiskSpectrum FMEA

    ECE
    Predict
    Predict PIPE
    Predict SW
    RiskIT
    Socrates
    BEASY
    OLI Analyzer
    HonyWell UNISIM R380

    Bentley FLOWMASTER
    Bentley HAMMER
    Bentley WaterCAD
    Bentley WaterGEMS
    Bentley SEWERCAD
    Bentley SEWERGEMS
    Waterloo SMS
    Waterloo WMS
    Waterloo GMS
    XPSWMM
    DHI MIKE NET
    DHI MIKE ZERO
    DHI MIKE SHE
    DHI MIKE SWMM
    DHI MIKE Mouse
    DHI MIKE STORM

    HYDROSOF NAVCAD
    TRIBON M2 M2
    TRIBON M3 M2 SP5
     FASTSHIP
    MAESTRO
    AUTOSHIP
     AUTOSHIP
    Formsys MAXSURF 
    Formsys HydroMAX Pro 
    NAPA
    POSEIDON

    AVEVA PDMS
    AVEVA PDMS sp4.8
    REBIS AUTOPLANT
    BENTLEY AUTOPLANT
    BENTLEY AUTOPIPE
    ALIAS I-SKETCH
    INTERGRAPH SMART SKETCH
    INTERGRAPH INTOOLS
    INTERGRAPH Instrumentation
    INTERGRAPH GEOMEDIA PRO
    INTERGRAPH Smartplant Review
    RASTEREX SPOTLIGHT PRO
    RASTEREX VIEW B211
    RASTEREX HIGHLIGHT
    VANTAGE VPE (P&ID)
    PlantWave For PDMS
    PlantWave For PDS
    PlantWave For CADWORKS
     COADE CADWORKS
    JetStream NAVISWORKS
    LEICA C yclone
    PDMAX